søndag, april 11

Få kyndig hjælp af en kvalificeret advokat

Vi kan alle sammen havne i en situation her i livet, hvor man kommer i klemme i systemet, og derved kan der opstå tvivl omkring, hvad ens rettigheder reelt er. 

Sager mellem borger og socialvæsen kan meget ofte handle om, at kommunen og borgeren ser forskelligt på tingene, og har en forskellige opfattelse af den pågældende situation. Kommunen vurderer måske ikke, at borgeren lever op til sine forpligtelser, mens borgeren føler, at kommunen ånder ham eller hende i nakken, som kan føles yderst stressende, hvis man i forvejen har ting at skulle slås med i privatlivet. 

Det kan være en god idé at gøre brug af en socialret advokat, hvis du af den ene eller anden grund er havnet i en ulykkelig situation. Ofte bliver den slags sager mellem borger og myndighed meget følelsesbetonede, og det er netop de mest følelsesladede sager, der let kan ende med, at borgeren får behov for en advokat socialret. Det er jo klart at der er store følelser på spil, fordi sagerne som oftes omhandler ens fremtidige liv og konsekvenserne heraf.

Her er det meget vigtigt ikke at pointere, at kommunen ikke har følelser med i spillet, og de egentlig bare gør hvad der er deres pligt. Derfor er der tale om et asymmetrisk magtforhold, og hvis borgeren skal håndtere dette uden at havne i en advokatsag, skal han eller hun kunne skille sagen fra følelserne, men det kan være svært når man står midt i det, og det omhandler en selv eller et nærtstående familiemedlem. Det kan advokaten – advokaten kan nemlig hjælpe dig, så du får de vigtige ting frem i lyset uden at følelserne tager fuldstændigt over. 

Du skal vide hvad dine rettigheder er

Det er vigtigt at man som borger ved hvad ens rettigheder er, når man kæmper imod en højere instans, som kommunen og staten jo er. Men det kan virkelig være svært at finde rundt i hvad ens rettigheder er, og det kan til tider synes at være en uoverskuelig opgave at finde rundt i regler og paragraffer. 

Du skal dog altid være opmærksom på at ligemeget hvad, så har du altid ret til en bisidder til møder med kommunen og staten. Denne bisidder behøves ikke være en advokat socialret, men det er en klart fordel hvis din bisidder er en advokat med speciale i socialret. Bisidderen er dine ekstra ører og kan måske også give dig hjælp til de sociale sager, i form af hjælp til at skille følelserne fra socialsagens indhold.