søndag, april 11

Det skal du vide om tilstandsrapporter

En tilstandsrapport udgør sammen med en elinstallationsrapport, det endelige resultat af en gennemgang af en bygning eller lignende, under det der hedder huseftersynsordningen. Samlet set giver disse rapporter en neutral og professionel gennemgang af bygningens synlige skader og tilstanden på de forskellig el installationer i bygningen. Et huseftersyn er som udgangspunkt frivilligt, men det er også en forudsætning for en sælger af en bygning om, at denne undgår at hæfte for skjulte fejl og mangler i forlængelse af købers tegning af ejerskifteforsikring. Et huseftersyn kan foretages på alle former for huse, herunder en almindelig helårsbolig, et sommerhus og lejligheder – det hænder dog sjældent, at der foretages eftersyn på ejerlejligheder. Dette skyldes, at ejerlejligheders fælleseje ligeledes skal gennemgås, da tilstands- og elisntallationsrapporten ellers ikke er gyldig. Herunder finder du yderligere relevant information om tilstandsrapporter og for mere information læs eventuelt her tilstandsrapporter

Hvorfor er et huseftersyn en fordel? 

Et huseftersyn er som nævnt helt frivilligt, men det er en rigtig god idé, hvis man står og skal sælge sin bolig. Ved at få foretaget en huseftersyn undgår sælger nemlig at hæfte for eventuelle fejl og mangler, der kan opstå. Omvendt tegner købere som regel en ejerskifteforsikring, der sikrer køber mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Som sælger kan du ligeledes indhente et tilbud fra forskellige udbydere af ejerskifteforsikringer og eventuelt skriftligt tilbyde køber at betale for beløb svarende til mindst halvdelen af forsikringspræmien. Inden du afgiver dette tilbud, skal du have fået foretaget en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og tilbuddet fra ejerskifteforsikringer. Får du nemlig ikke indhentet al fornøden materiale inden, bortfalder dit ansvar som sælger ikke. Afgiver en køber et tilbud inden du som sælger har set nogle tilstands- og elinstallationsrapport, skal du afvise tilbuddet. Det kan nemlig vise sig, at der pludselig opstår fejl og mangler, som du ikke har været bevidst om inden.  

Hvem bestiller en tilstandsrapport? 

Det er som altovervejen udgangspunkt sælger, der bestiller en tilstandsrapport hos en byggesagkyndig. En sælger kan som alternativ henvende sig til sin ejendomsmægler og få denne til at formidle kontakt videre til udbydere af ejerskifteforsikringer eller som finder en relevant byggesagssagkyndig. Ejendomsmæglere må dog ikke formidle direkte kontakt mellem sælger af boligen og en byggesagssagkyndig. 

Den udarbejdede tilstandsrapport er desuden gyldig i 6 måneder og priserne varierer typisk mellem 4.000 og 10.000 kr., alt efter størrelsen på den pågældende bolig. Tilstandsrapporten er desuden gyldig fra den dag, den pågældende byggesagkyndige indberetter tilstandsrapporten og denne skal som altovervejende udgangspunkt indberettes senest 14 dage efter, at boligen er gennemgået. 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *