torsdag, maj 13

Dag: 18. november 2020

Få kyndig hjælp af en kvalificeret advokat

Få kyndig hjælp af en kvalificeret advokat

Vi kan alle sammen havne i en situation her i livet, hvor man kommer i klemme i systemet, og derved kan der opstå tvivl omkring, hvad ens rettigheder reelt er.  Sager mellem borger og socialvæsen kan meget ofte handle om, at kommunen og borgeren ser forskelligt på tingene, og har en forskellige opfattelse af den pågældende situation. Kommunen vurderer måske ikke, at borgeren lever op til sine forpligtelser, mens borgeren føler, at kommunen ånder ham eller hende i nakken, som kan føles yderst stressende, hvis man i forvejen har ting at skulle slås med i privatlivet.  Det kan være en god idé at gøre brug af en socialret advokat, hvis du af den ene eller anden grund er havnet i en ulykkelig situation. Ofte bliver den slags sager mellem borger og myndighed meget følelsesbetonede, og det er net